Ik wil huren

ONZE MANIER VAN WERKEN:

Uw huuraanvraag verloopt bij ons in 3 eenvoudige stappen.
Na het doorlopen van deze stappen bent u de gelukkige huurder van een U-pgrade woning!

AANVRAAG TOT BEZOEK VAN EEN PAND

 1.  U vult het formulier in via bijgevoegde link
 2. U ontvangt via email de bezoekdagen voor de betreffende panden
 3. U kiest uw dag en uur en bevestigt dit via mail
 4. Tijdens het bezoek wordt onze manier van werken toegelicht.

AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN PAND

 1. U dient uw dossier aanvraag huur in, door het invulformulier in te vullen, voorzien van zoveel mogelijk nuttige informatie en documenten. U ontvangt een bevestiging van goede ontvangst via e-mail.
 2. Na ontvangst wordt uw dossier voorgelegd aan de eigenaars. Samen met onze verantwoordelijke wordt bekeken of er een match is van uw profiel met één van onze units.
 3. U wordt op de hoogte gebracht of uw aanvraag tot huur werd geaccepteerd of geweigerd.

UW AANVRAAG TOT HUUR WERD GEACCEPTEERD, WAT NU?

 1. U ontvangt een optieovereenkomst via email
 2. U (en uw medehuurder) ondertekenen de optieovereenkomst en betalen de optie. Dit is een volledige maand huur + kosten om uw reservatie definitief te maken.
 3. U stuurt de ondertekende optieovereenkomst en het betalingsbewijs terug naar U-pgrade via mail of onderstaande knop.
 4. U ontvangt een paswoord tot het gedeelte “ik ben huurder” waar u alle verdere stappen kan nalezen.

Wat na de optieovereenkomst?

U heeft een optie overeenkomst afgesloten met U-pgrade tot het huren van een woning.

Wat zijn de verdere stappen?

U spreekt een datum en uur van intrede af met onze verantwoordelijke.
Deze datum gaat door op de dag van de start van het huurcontract. Indien deze dag op een weekend of feestdag valt, gaat de intrede door op de eerstvolgende werkdag volgend op de start van het huurcontract.

De intrede kan enkel doorgaan indien de onderstaande voorwaarden voor intrede voldaan zijn.

WAT TE DOEN BIJ?

Voorwaarden voor intrede (uit te voeren vóór de datum van intrede) :

Voorwaarden voor intrede (uit te voeren vóór de datum van intrede):

 • Huurwaarborg: De huurwaarborg bedraagt 3 maanden huur en wordt uitsluitend afgesloten bij Korfine. U ontvangt een email met het vestigingsformulier, ondertekent het en stuurt het terug via email naar onze verantwoordelijke. U schrijft het bedrag over op de rekening van Korfine. Hierna ontvangt U van Korfine een bewijs van vestiging en blokkering van de huurwaarborg.
 • De brandverzekering van de huurder wordt uitsluitend afgesloten via Korfine. U ontvangt een email met het voorstelformulier, ondertekent het en stuurt het terug via email naar onze verantwoordelijke. U schrijft het bedrag over op de rekening van Korfine. Na ontvangst van het voorstelformulier en de betaling, ontvangt U van Korfine een bewijs van de polis.
 • De plaatsbeschrijving wordt uitgevoerd door onze verantwoordelijke. De kost voor de huurder hierin bedraagt 140€ (90€ intrede + 50€ uittrede). De betaling van 140€ gebeurt via overschrijving op rekening van U-pgrade vóór de datum van intrede.
Wat tijdens de intrede?

Tijdens de intrede:

 

U (en uw medehuurder, bij samenwonenden/gehuwden) ondertekenen het huurcontract en de plaatsbeschrijving samen met de verantwoordelijke van U-pgrade.
Bij opmaak van de plaatsbeschrijving wordt de staat van het appartement en alle aanhorigheden opgenomen. Eventuele opmerkingen worden onderverdeeld in twee categorieën :

a) opmerkingen zonder gevolg
b) opmerkingen met gevolg. In het laatste geval wordt onderling overeengekomen wanneer deze werken uitgevoerd worden.

De overdracht van de nutsvoorzieningen wordt begeleid door onze verantwoordelijke. U vult samen met onze verantwoordelijke de nodige documenten in, voor de overdracht van gas, water en elektriciteit (afhankelijk van gebouw). Onze verantwoordelijke staat in voor de verdere afhandeling.

Met het oog op het goede verloop van het huurtraject werkt u-pgrade met een reglement van inwendige orde. Klik hier om het reglement te raadplegen. Het reglement van inwendige orde wordt u bezorgd door onze verantwoordelijke en wordt ondertekend door zowel huurder als verhuurder.

U sluit indien gewenst een serviceabonnement af met U-pgrade.

Mits ondertekening van de hierboven vermelde documenten, en storting van de eerste maand huur (optie), zal u de sleutels ontvangen tijdens de intrede.

Wat na de intrede?

Na de intrede:

Onze verantwoordelijke verzorgt de registratie van uw huurcontract en plaatsbeschrijving.
U ontvangt van het registratiekantoor een bevestiging.

De verhuis mag enkel gebeuren met behulp van een verhuislift. Dit betekent dat er niet via de gemene delen, noch via de traphal noch via de lift, verhuisd mag worden.

Tijdens uw huur kan u terecht op onze website om nuttige informatie als huurder te raadplegen en ook vragen te stellen of meldingen door te geven aan het U-pgrade team.

Elke huurder beschikt over een persoonlijk paswoord dat toegang biedt tot het website gedeelte “ik ben huurder”. Voor een vlotte dienstverlening vragen wij u vriendelijk om alle vragen en interventies via deze weg te stellen of te melden.

Ons Aanbod

U-pgrade verhuurt voornamelijk appartementen in Antwerpen en Brussel.
Alle gebouwen zijn in eigen beheer van U-pgrade.

Heeft u een vraagje over één van onze panden of over U-pgrade in het algemeen?

Aarzel niet om ons te contacteren.
Wij bieden u snel een antwoord.

Uw persoongegevens worden beschermd en niet misbruikt. Raadpleeg onze privacyverklaring.